Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia Wychowawcze 500+

 v

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu informuje iż od 1 sierpnia 2018 roku realizuje zadania „ Rodzina 500+” zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)
 

Najważniejsze informacje o założeniach programu „Rodzina 500 +”

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko lub dla jedynaka. Świadczenie wychowawcze ma być wypłacane rodzicom lub opiekunom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 roku życia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego

Według założeń programu, świadczenie wychowawcze otrzymywać będą mogli rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

Okres na jaki ustalane będzie prawo do świadczenia wychowawczego

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 lipca w wersji elektronicznej oraz od 1 sierpnia danego roku w wersji papierowej.

Kryterium dochodowe

Program zakłada, że rodzice, bez względu na osiągane dochody, otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko.

Składanie wniosków i wypłata świadczenia wychowawczego 500+

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mucharzu lub drogą elektroniczną (np. poprzez platformę ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną). Formularze wniosku można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mucharzu. Osoby o dochodach nie wyższych niż 800,00 zł na osobę w rodzinie (lub 1.200,00 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym), ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą zobligowane dołączyć do wniosku zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Świadczenie wychowawcze ma być przekazywane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub w kasie Urzędu Gminy.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Dodatkowe informacje

na temat programu „Rodzina 500+” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mucharzu tel. 33 876 16 12 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny obchodzą